Akredytacje

1. Akredytacje przyznawane są nieodpłatnie.
2. Akredytacje są imienne i nie można udostępniać ich osobom trzecim.
3. O akredytacje mogą się ubiegać czynni zawodowo dziennikarze [w tym fotoreporterzy] prasy, radia, telewizji oraz serwisów internetowych, a także blogerzy i twórcy mediów społecznościowych, publikujący na tematy związane z danym wydarzeniem.
4. Jedna redakcja może otrzymać nie więcej niż 3 imienne akredytacje prasowe. Nie dotyczy to ekip telewizyjnych [otrzymują one akredytację dla dziennikarza prowadzącego oraz czasowe upoważnienia do wejścia na teren wydarzenia dla ekipy.].
5. Akredytacje prasowe przyznawane są na podstawie wniosków akredytacyjnych przesłanych mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
6. W zgłoszeniu konieczne jest podanie:
- Imienia i nazwiska, adresu e-mail
- Nazwy redakcji lub portalu, linku do strony internetowej bloga lub innych aktywności, gdzie pojawi się relacja z wydarzenia
- Dokumentem wymaganym przy przyznawaniu akredytacji jest dowolne w formie potwierdzenie współpracy z reprezentowaną przez nich redakcją. Do wydania akredytacji wystarczy skan legitymacji potwierdzającej przynależność do związku bądź stowarzyszenia dziennikarskiego.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia Akredytacji lub jej odwołania w przypadku, gdy podane informacje w formularzu rejestracyjnym będą niepełne lub nie będą prawdziwe.
8. Potwierdzenie akredytacji zostanie wysłane do 5 dni od otrzymania zgłoszenia, po uprzedniej weryfikacji.
9. Akredytacja upoważnia do:
- bezpłatnego wstępu na targi,
- bezpłatnego wstępu na imprezy towarzyszące, m.in. konferencje, pokazy,
10. Organizator zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu uprawnień akredytowanych w przypadki niektórych imprez towarzyszących.
11. Akredytację można odebrać osobiście w dniu imprezy w Biurze Organizatora.
12. W trakcie wykonywania zadań dziennikarskich akredytacja musi być umieszczana przez jej posiadacza w miejscu widocznym.
13. Przyznanie akredytacji oznacza, że jej posiadacz:
- akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania,
- oświadcza, iż dane zawarte w formularzu rejestracyjnym nie naruszają praw osób trzecich i nie zostały umieszczone bez zgody osób trzecich,
- wyraża zgodę na zamieszczenie danych osobowych w bazie klientów Targów Gminy Wyszków z siedzibą przy Alei Róż 2 (07-200 Wyszków) i wykorzystanie ich w celach marketingowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, Dz. U. z 2015 r. poz. 1309) z możliwością wglądu do swoich danych oraz prawem do ich aktualizacji. Przyjmuje też do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.